Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

10:33
2755 d251
nailed it!
Reposted fromKane1337 Kane1337 viakopytq kopytq
10:29
4362 9453 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viakopytq kopytq

April 15 2018

09:16
1267 c16d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakasiarzyna kasiarzyna
09:15
7683 6b69 500
09:14
5028 ee43
Reposted fromtichga tichga viakasiarzyna kasiarzyna
09:14
09:13
8850 0a47 500
Reposted fromhagis hagis viaavooid avooid
09:12
2775 cd03 500
Reposted fromcroiea croiea viaavooid avooid
09:09
9952 f30c
Reposted fromEtnigos Etnigos viakasiarzyna kasiarzyna
09:08
Reposted fromFlau Flau viakasiarzyna kasiarzyna
09:07
5217 7b5c 500
spoko mordeczko
Reposted fromkopytq kopytq viakasiarzyna kasiarzyna

April 03 2018

11:54
9237 3b3b 500

alecsgrg:

Bayern, Germany | ( by Marcel )

March 19 2018

12:28
4857 5310 500
Reposted fromzciach zciach
12:26
5452 7028
Reposted from4777727772 4777727772 vialoveandsex loveandsex

March 18 2018

20:29
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
20:29
Kobieta cały czas testuje mężczyznę z którym jest, z którym umówiła się na chwilę, a nawet takiego, którego nie chce, ale chce spróbować czy on się skusi i da się nagiąć i będzie tańczyć tak, jak ona zagra, w hołdzie lennym złożonym jej kobiecości.Zresztą nie zawsze robi to świadomie. Kobieta nie porozumiewa się słowem, konkretem, cyfrą. Ona powie coś, czego nie myśli, po to, aby sprawdzić czy reakcja, którą usłyszy jest taka, jaką chce usłyszeć. Albo po to, aby wzbudzić określone emocje.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromavooid avooid
20:28
7266 f698
<3
Reposted fromMatalisman Matalisman viapannakojot pannakojot
20:28
9852 f585 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapannakojot pannakojot
20:27
6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba viapannakojot pannakojot
20:27
8843 a3ee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl